Widoczni m.in.: prezes Krakowskiej Izby Skarbowej Józef Greger (przemawia) i dyrektor Okręgu Poczt i Telegrafów Alfred Spett (5. z prawej).