Fotografia grupowa uczestników posiedzenia. Widoczni m.in. : prezydent RP Ignacy Mościcki (w środku na fotelu), dyrektor Tramwajów Miejskich Zygmunt Słomiński (na prawo od prezydenta), wiceminister Aleksander Bobkowski (na lewo od M. Z. Kociałkowskiego), gen. Aleksander Litwinowicz (na lewo za M. Z. Kociałkowskim), prezydent komisaryczny na m.st. Warszawę Marian Zyndram Kościałkowski (siedzi na lewo od prezydenta), kpt. Józef Hartman (stoi w głębi, pod obrazem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego), mjr Kazimierz Jurgielewicz (stoi w głębi z lewej, obok lustra).