Uczestnicy posiedzenia komitetu powodziowego w związku z wylewem Wilii na Wileńszczyźnie. Widoczni m.in.: prezes Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych pułkownik Mieczysław Ścieżyński (3. z lewej), prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Marian Krzemieński (4. z lewej), marszałek senatu Władysław Raczkiewicz (5. z lewej), żona ministra Jędrzeja Moraczewskiego Zofia Moraczewska (6. z lewej), żona marszałka Józefa Piłsudskiego Aleksandra (7. z lewej).