Prezes PAL Wacław Sieroszewski podczas wygłaszania przemówienia, siedzą od lewej: Zofia Nałkowska, Wacław Berent, Wincenty Rzymowski, Tadeusz Żeleński, Leopold Staff, Juliusz Kaden-Bandrowski, Bolesław Leśmian, Jerzy Szaniawski. Stoi fotograf Witold Pikiel.