Uczestnicy posiedzenia Rady Głównej "Żeglugi Polskiej" w Poznaniu podczas zwiedzania Wystawy Komunikacyjnej na tle pałacu hut szklanych w parku Wilsona.  Widoczni m.in.: prezes Cyryl Ratajski - prezydent Poznania (czwarty z prawej), były minister przemysłu i handlu Antoni Olszewski (drugi z lewej), prezes dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku Tadeusz Czarnowski (czwarty z lewej), dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego "Żegluga Polska" S.A. Julian Rummel (piąty z lewej), dowódca floty wojennej Józef Unrug (trzeci z prawej).