Grupa uczestników posiedzenia w sali obrad. W pierwszym rzędzie: prezes związku Walery Sławek (2 z prawej), poseł gen. Andrzej Galica (2 z lewej), poseł Władysław Starzak (1 z lewej).