W pierwszym rzędzie od lewej: Tomasz Arciszewski, minister Jan Stańczyk, minister Karol Popiel. W drugim rzędzie od prawej: ksiądz minister Zygmunt Kaczyński, minister Władysław Banaczyk, gen, Marian Kukiel.

Fotografia Czesława Datki.