Członkowie Rady Naukowej Lotu podczas posiedzenia. Widoczny m.in. prezes Rady prof. Mieczysław Wolfke (w środku z przodu), prof. Szczepan Szczeniowski, dr Konstanty Jadko-Narkiewicz (1 i 2 z lewej z tyłu).