Widok ogólny sali podczas posiedzenia. Widoczni m.in.: generał Stanisław Rouppert, wiceminister komunikacji Aleksander Bobkowski, generał Józef Olszyna-Wilczyński, naczelniczka Wydziału Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Kobiet w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Maria Wittek, marszałek Edward Śmigły-Rydz, minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski, profesor Stanisław Ciechanowski, komisarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych generał Stefan Hubicki.