Posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej w sprawie wydania pięciu przetrzymywanych za działalność antypaństwową posłów. Widoczni m.in. poseł Karol Popiel (przy oknie, czwarty z prawej), minister sprawiedliwości Aleksander Meysztowicz (przy oknie, piąty z prawej) , prokurator Kazimierz Rudnicki (przy oknie, szósty z prawej), prokurator Józef Moldenhawer (przy oknie, siódmy z prawej).