Obrady Sejmu pod przewodnictwem marszałek Sejmu Ignacego Daszyńskiego.