Prezes BBWR Walery Sławek (z lewej) i premier Aleksander Prystor w kuluarach sejmowych.