Premier Walery Sławek przybywa na posiedzenie Sejmu.

Autor fotografii: Leon Jarumski.