Minister spraw zagranicznych Józef Beck (z prawej) w kuluarach sejmowych  w rozmowie z wicemarszałkiem Sejmu Tadeuszem Schaetzelem.