Posłowie udający się na salę obrad. Widoczni od lewej: premier Władysław Grabski, minister spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński, minister kolei żelaznej Kazimierz Tyszka, generał Stefan Majewski, minister rolnictwa Stanisław Janicki.