Widok na salę obrad podczas posiedzenia Tymczasowej Rady Miejskiej. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej dyrektor Departamentu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości Tadeusz Krychowski, wiceminister Tadeusz Lechnicki, minister spraw wewnętrznych Marian Zyndram Kościałkowski, wiceminister spraw wewnętrznych Władysław Korsak, komisarz rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz.