Prezydent m.st. Warszawy Stefan Starzyński na bliżej nie znanym posiedzeniu w sali Rady Miejskiej w Warszawie. Widoczni m.in. wiceprezydent m.st. Warszawy Jan Pohoski i wiceprezes Rady Miejskiej w Warszawie Józef Ołpiński. Fotografia z lat 1934-1939.