Posiedzenie warszawskiego komitetu obchodów 3 maja (dr Henryk Nusbaum siedzi, piąty z lewej )