Uczestnicy posiedzenia. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: Władysław Sołtan, prokurator Sądu Apelacyjnego w Warszawie Mieczysław Wójcicki, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Tadeusz Kamieński, wojewoda warszawski Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski.