Przebieg obrad Wojewódzkiej Rady Warszawskiej. Widoczny m.in. wojewoda warszawski Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (siedzi w œśrodku).