Rycina opublikowana w książce  Antoniego Oleszczyńskiego "Wspomnienia : o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach : opisy i wizerunki", wydanej w 1843 roku w Paryżu w Drukarni i Litografii Maulde i Renou (tablica między stronami  Rycina opublikowana w książce  Antoniego Oleszczyńskiego "Wspomnienia : o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach : opisy i wizerunki", wydanej w 1843 roku w Paryżu w Drukarni i Litografii Maulde i Renou (tablica między stronami  134 i 135).