Rysunek sprzed 1904 roku.   Ilustracja do Pieśni IX poematu Juliusza Słowackiego "Beniowski".