Strona tytułowa publikacji z 1584 roku, wydanej w Krakowie w drukarni Siebenaycherowey.