Poświęcenie dwu samolotów ufundowanych przez pracowników Komunalnego Banku Kredytowego i kobiety wielkopolskie oraz poświęcenie wieży spadochronowej w Poznaniu. Bp. Dymek święci samolot RWD-10.