Poświęcenie lokalu warszawskiego komitetu Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Od prawej: NN, inż. Józef Mirowski, poseł Jan Rudowski, NN, inż. Kazimierz Meyer, prezes St. Florjanowicz.  Widoczni także m.in.: Leśniewski, płk Ernest Illinicz, , płk Walery Jasiński, W. Jordan.