Drzeworyt z lat 1863-1870 wydany nakładem księgarni Franciszka Grzybowskiego w drukarni Johanna Jakoba Webera w Lipsku.