Prezes Zenon Martynowicz wręcza prezydentowi Ignacemu Mościckiemu złotą odznakę. Widoczni od lewej: por. Władysław Krotkiewski, płk Jan Głogowski,  zastępca szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunt Skowroński, prezydent Mościcki, gen. Stanisław Rouppert, komendant Policji Edmund Czyniowski, minister Nakoniecznikow-Klukowski, prezes Martynowicz, komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz. Widoczni także komendant główny Policji Janusz Jagrym-Maleszewski (w rękawiczkach), płk Stefan Strzemiński (1 z lewej).

Fotografia Jana Binka.