Widok ogólny na salę i uczestników uroczystości. Widoczni m.in. w pierwszym rzędzie: prezes Izby Skarbowej w krakowie Józef Greger (drugi z lewej), gen. Aleksander Narbut-Łuczyński (trzeci z lewej), pani wojewodzina Kwaśniewska i starosta krakowski Władysław Wnęk (szósty z lewej). W drugim rzędzie siedzi m.in. prof. Adam Krzyżanowski (z brodą).