Przemówienie wicepremiera i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego. Widoczni m.in.: wiceminister komunikacji Julian Piasecki i minister komunikacji Juliusz Ulrych, prezes Najwyższej Izby Kontroli Jakub Marian Krzemieński.