Na lewo od Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Władysław Rożen. Zdjęcie ze zbiorów  państwa  Klary i Krystiana Brodackich.