Nowy prezydent m.st. Warszawy Zygmunt Słomiński w otoczeniu witających go wyższych urzędników Magistratu. Widoczni w pierwszym rzędzie od lewej: wiceprezydent m.st. Warszawy Wincenty Bogucki, prezydent m.st. Warszawy Zygmunt Słomiński, wiceprezydent m.st. Warszawy Tadeusz Szpotański, wiceprezydent m.st. Warszawy Marian Borzęcki.