Powitanie ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego na dworcu kolejowym. Widoczni m.in.: tłumacz i dziennikarz Lucien Roquigny (1. z lewej), pułkownik Ścierzyński (3. z lewej), radca MSZ Marian Szumlakowski (6. z lewej), minister spraw zagranicznych August Zaleski (7. z lewej, z laską), wiceminister spraw zagranicznych Józef Beck (9. z lewej), naczelnik Wydziału Organizacji Ustrojów Międzynarodowych Edward Raczyński (9. z lewej), dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ Karol Romer (10 z lewej).