Ślązaczki w strojach ludowych wręczają na trybunie honorowej kwiaty Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych RP generałowi Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu witając go w Katowicach po powrocie z wizyty oficjalnej we Francji.