Marszałek Józef Piłsudski idzie po peronie Dworca Wileńskiego w towarzystwie swojej córki Jadwigi. (fot. Leon Jarumski, 27 sierpnia 1927 r.)