Marszałek Józef Piłsudski (x) na dworcu podczas rozmowy z premierem Kazimierzem Świtalskim (1). Widoczni także m.in.: minister pracy i opieki społecznej Aleksander Prystor (3), minister spraw wewnętrznych gen. Felicjan Sławoj Składkowski (2).