Minister rolnictwa i reform rolnych Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (1 z lewej, w 1 rzędzie) w towarzystwie witających go osób opuszcza Dworzec Główny w Warszawie. Obok widoczni m.in.: wiceminister rolnictwa Wacław Karwacki (opiera się na lasce), poseł RP w Budapeszcie Stanisław Łepkowski.