Minister spraw zagranicznych Józef Beck na dworcu kolejowym po powrocie z Genewy. Widoczni od prawej: naczelnik Wydziału Wschodniego MSZ Tadeusz Schaetzel, minister Józef Beck, żona ministra Jadwiga, ambasador polski w USA Stanisław Patek. W tle parowóz Ok 22.