Minister spraw zagranicznych Józef Beck (w œśrodku) z wiceministrem spraw zagranicznych Janem Szembekiem (z lewej) i wicedyrektorem departamentu politycznego MSZ Tadeusze Schaetzelem (z prawej) na Dworcu Głównym.