Pocztówka wydana w Grodnie w 1931 roku, nakładem S. Lewandowicza.