Grafika francuska z ok. 1825 r. z cyklu "Mort du prince Poniatowski".