Okładka utworu na fortepian wydanego w Warszawie przez J. Kaufmanna i F. Hösicka w 1862 roku lub później.