Od lewej: gen. Władysław Sikorski, ambasador Stanisław Kot, minister Stanisław Stroński.

Fotografia Czesława Datki.