Minister spraw wewnętrznych Felicjan Sławoj Składkowski wśród urzędników Ministerstwa. Widoczni m.in. minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, wiceminister spraw wewnętrznych Kazimierz Stamirowski, naczelnik Wydziału Narodowościowego w Departamencie Politycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Henryk Suchenek-Suchecki.

Fotografia Leona Jerumskiego.