Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in. wicewojewoda poznański Wawrzyniec Typrowicz(2) i wojewoda poznański Roger Raczyński(1).