Prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi) w rozmowie z prezesem Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej gen. broni Leonem Berbeckim (z lewej) - komisarzem pożyczki. Prezydentowi towarzyszą adiutanci: major Józef Hartman (w środku) i kapitan Stefan Kryński (z prawej).