Siedzą od lewej: Czaki, Wacław Sieroszewski. Józef Piłsudski, Tadeusz Kasprzycki, Walery Sławek, Trojanowski.