Fotografia grupowa pracowników Poselstwa RP w Ankarze na czele z posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym Romanem Knollem (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie). Widoczny również attache wojskowy ppłk Tadeusz Schaetzel.