Fotografia z książki Wiktora Gomulickiego "Warschau : [eine Historisch-Kulturgeschichte Monographie]", wydanej w Monachium w 1918 roku przez G. Müllera w serii  Polnische Bibliothek.

Źródło: Instytut Badań Literackich PAN-PBI. 

Źródło kopii cyfrowej: Biblioteka Narodowa.