Akwaforta z 1879 roku.  U dołu zamieszczona faksymile autografu pisarza.