Przedstawiciele władz RP wśród innych uczestników premiery filmu. Widoczni m.in. Prezydent RP Ignacy Mościcki (5. z prawej), marszałek Polski Józef Piłsudski (w środku), premier Aleksander Prystor (4. z lewej w dolnym rzędzie), dowódca Oddziału Zamkowego mjr Edward Czuruk (1. z lewej w dolnym rzędzie), reżyser Ryszard Ordyński (2. z lewej w dolnym rzędzie), Wanda Piłsudska (na prawo od premiera Prystora), Jadwiga Piłsudska (na lewo od marszałka Piłsudskiego), płk Jan Jur-Gorzechowski (na prawo od marszałka Piłsudskiego), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński (na lewo za prezydentem Mościckim), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski (4. z prawej), adiutant Prezydenta RP por. Władysław Krotkiewski (2. z prawej).

Fotografię wykonał Jan Binek.